جدول زمانبندی

برنامه کلاس های زبان آلمانی

با سلام و احترام
تا اطلاع بعدی، کلاس های آلمانی با کیفیتی مناسب بصورت آنلاین برگزار خواهد شد.
درصورت تمایل به ثبت نام مشخصات خود شامل : نام، نام خانوادگی، شماره موبایل و دوره درخواستی و روز ساعت مدنظر خود را به ایمیل mcphelp@hotmail.com ارسال نمایید تا در رزوی های کلاس های زیر قرار بگیرید.
همکاران ما در وقت مناسب از طریق ایمیل با شما در ارتباط خواهند بود تا در صورت تکمیل نبودن ظرفیت، مراحل ثبت نام به شما اعلام شود.

ترم نوع دوره ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
دی 1400 حضوری
پنجشنبه و جمعه 09:00 - 14:30 1400/10/02 1400/11/29 50 100 1.800.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
آنلاین پنجشنبه و جمعه 09:00 - 14:30 1400/10/02 1400/11/29 50 100 1.800.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام

ترم نوع دوره ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
دی 1400
آنلاین پنجشنبه و جمعه 09:00 - 14:30 1400/10/02 1400/11/29 50 100 1.600.000 استاد امیدی در حال ثبت نام

ترم نوع دوره ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
بهمن 1400
                   

ترم نوع دوره ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
دی 1400 آنلاین زوج 17:30 - 20:30 1400/10/01 1400/11/27 50 100 1.600.000 نامشخص درحال ثبت نام

ترم نوع دوره ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
بهمن 1400  
                 

 

ترم نوع دوره ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
دی 1400 آنلاین پنج شنبه و جمعه 15:00 - 20:30 1400/10/02 1400/11/29 50 100 1.600.000 نامشخص در حال ثبت نام

 

 

ترم نوع دوره ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
بهمن 1400  
                 

 

 

ترم نوع دوره ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
دی 1400 آنلاین پنج شنبه و جمعه 09:00 - 14:30 1400/10/02 1400/11/29 50 100 1.600.000 نامشخص درحال ثبت نام

 

Back to top