جدول زمانبندی

برنامه کلاس های زبان آلمانی

با سلام و احترام
تا اطلاع بعدی، کلاس های آلمانی با کیفیتی مناسب بصورت آنلاین برگزار خواهد شد.
درصورت تمایل به ثبت نام مشخصات خود شامل : نام، نام خانوادگی، شماره موبایل و دوره درخواستی و روز ساعت مدنظر خود را به ایمیل mcphelp@hotmail.com ارسال نمایید تا در رزوی های کلاس های زیر قرار بگیرید.
همکاران ما در وقت مناسب از طریق ایمیل با شما در ارتباط خواهند بود تا در صورت تکمیل نبودن ظرفیت، مراحل ثبت نام به شما اعلام شود.

ترم نوع دوره ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
اردیبهشت 1401
آنلاین پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1401/02/29 1401/04/24 50 100 زبان آموز جدید 2.500.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
تجدید دوره ترم جاری 2.000.000

ترم نوع دوره ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
اردیبهشت 1401
آنلاین زوج 17:30 - 20:30 1401/02/31 1401/04/29 50 100 زبان آموز ترم جاری A1 2.000.000 استاد امیدی درحال ثبت نام
زبان آموز جدید 2.500.000

ترم نوع دوره ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
اردیبهشت 1401
آنلاین این دوره در ترم مرداد 1401 برگزار خواهد شد     زبان آموز ترم جاری A2-1      
زبان آموز جدید  

ترم نوع دوره ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
اردیبهشت 1401 آنلاین پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1401/02/29 1401/04/24 50 100 زبان آموز ترم جاری A2-2 2.000.000 استاد امیدی درحال ثبت نام
زبان آموز جدید 2.500.000

ترم نوع دوره ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
اردیبهشت 1401 آنلاین
این دوره در ترم مرداد 1401 برگزار خواهد شد     زبان آموز ترم جاری B1-1      
زبان آموز جدید  

 

ترم نوع دوره ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
اردیبهشت 1401 آنلاین این دوره در ترم مهر 1401  برگزار خواهد شد     زبان آموز ترم جاری B1-2      
زبان آموز جدید  

 

 

ترم نوع دوره ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
اردیبهشت 1401 آنلاین
این دوره در ترم  آذر 1401 برگزار خواهد شد     زبان آموز ترم جاری B2-1      
زبان آموز جدید  

 

 

ترم نوع دوره ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
اردیبهشت 1401 آنلاین پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1401/02/29 1401/04/24 50 100 زبان آموز ترم جاری B2-2 2.000.000 استاد ریاضی درحال ثبت نام
زبان آموز جدید 2.500.000

 

Back to top