این کتاب کمک آموزشی کمک موثری در استفاده از اصطلاحات رایج زبان انگلیسی در مکالمات روزمره می باشد، زبان آموزانی که دارای توانایی لازم برای مکالمات عادی می باشند با مطالعه این کتاب با اصطلاحات رایج با توجه به موضوعات مختلف روزمره آشنا شده به استفاده از آنها در مکالمات عادی می نمایند.
 

 

تماشای کارتون در کلاسهای مکالمه تکمیلی جنبه ای کاملا آموزشی داشته، هر کارتون در طول 2 ترم از این کلاس ها تدریس شده و ساعت خاصی در کلاس به آن اختصاص داده می شود که اساتید قبل از تماشای هر قسمت از کارتون لغات مورد نظر آن را نوشته، تعریف نموده، توضیح می دهند و سپس به تماشای قسمت مورد نظر نشسته و پس از آن زبان آموزان تلاش به تعریف قسمت تماشا شده می نمایند و در ترم های بالاتر خلاصه داستان را در منزل می نویسند.
کارتون ها با توجه به سطح زبان آموزان انتخاب شده، 2 کارتون مربوط به این ترم ShrekI و Mulan I  می باشد.
در این 4 ترم هر دو کارتون به طور کامل در کلاس با زبان آموزان کار می شود.

 

 

invalid Parametr!