مکالمه تکمیلی دوره پیشرفته(Upper-Intermediate) در چهار ترم و در کنار کلاس های دو روز در هفته برگزار گشته و کتاب Idioms and phrasal verbs در طول این چهار ترم به داوطلبان تدریس می گردد.
این کتاب کمک آموزشی کمک موثری در استفاده از اصطلاحات رایج زبان انگلیسی در مکالمات روزمره می باشد، زبان آموزانی که دارای توانایی لازم برای مکالمات عادی می باشد با مطالعه این کتاب با اصطلاحات رایج باتوجه به موضوعات مختلف روزمره آشنا شده به استفاده از آنها در مکالمات عادت می نمایند.

 

تماشای کارتون و فیلم در کلاسهای مکالمه تکمیلی جنبه ای کاملاً آموزشی داشته، هر کارتون در طول 2 ترم از این کلاسها تدریس شده و ساعت خاصی در کلاس به آن اختصاص داده می شود که اساتید قبل از تماشای هر قسمت از آن لغات موردنظر را نوشته، تعریف نموده، توضیح  می دهند و سپس به تماشای قسمت موردنظر نشسته و پس از آن زبان آموزان تلاش به تعریف قسمت تماشا شده می نمایند و خلاصه را در منزل می نویسند.
کارتونها و فیلمها با توجه به سطح زبان آموزان انتخاب شده، 4 کارتون و فیلم مربوط به این 8 ترم با نام و تصویر آن قابل مشاهده می باشد.

 

invalid Parametr!