دوره ابتدایی ( Elementary ) شامل چهار ترم FII.A, FII.B, FII.C, FII.D ؛ که در این کلاس ها کتاب Four Corners II به همراه Impact Listening تدریس می شود.
 شامل چهار ترم FII.A, FII.B, FII.C, FII.D ؛ که در این کلاس ها کتاب Four Corners II به همراه Impact Listening تدریس می شود.
کتاب های Four Corners جدیدترین سری کتاب های آموزشی با تکیه بر مکالمه می باشد که به لذت بخش ترین و سریعترین روش موجود مکالمه زبان انگلیسی را تقویت می نماید.
در طول این دوره بیشتر تمرینهای کلاس در جهت تقویت مهارت گفتاری و شنیداری بوده، گرامرهای ابتدایی که در دوره Basic آموخته شده، در مکالمات تمرین می شود و زبان آموزان یادمی گیرند چگونه از لغات و گرامر هایی که یاد گرفته اند در مکالمات دو نفره و سه نفره کوتاه استفاده نمایند.
 

 

invalid Parametr!