دوره متوسطه  (Pre-Intermediate) شامل چهار ترم ؛ FIII.A, FIII.B, FIII.C, FIII.D می باشد که در این کلاس ها کتاب Four Corners III به همراه Impact Listening 3 تدریس می شود.
کتاب های Four Corners جدیدترین سری کتاب های آموزشی با تکیه بر مکالمه می باشد که به لذت بخش ترین و سریعترین روش موجود، مکالمه زبان انگلیسی را تقویت می نماید.
در طول این دوره زبان آموزان که با اساس زبان انگلیسی و محاورات ابتدایی آشنا شده اند به تمرین مکالمات روزمره به زبان انگلیسی و استفاده از لغات و گرامرهای رایج می پردازند.
کتاب Impact Listening کتاب کمک آموزشی بوده با تکیه بر مهارت شنیداری و درک مطلب به تقویت آن پرداخته، روش تدریس خاص موسسه عرصه مهارت سخنوری زبان آموزان را نیز تقویت می نماید.
در این دوره نیز تاکید بر مهارت شنیداری و گفتاری بوده با رفتن زبان آموزان به ترمهای بالاتر درصد تاکید بر دو مهارت درک مطلب و نوشتار به تدریج بالا خواهد رفت.

 

invalid Parametr!