دوره تکمیلی (Intermediate) شامل چهار ترم FIV.A, FIV.B, FIV.C, FIV.D ؛ که در این کلاس ها کتاب Four Corners IV به همراه کتاب لغت 504 تدریس می شود.
کتاب های Four Corners جدیدترین سری کتاب های آموزشی با تکیه بر مکالمه می باشد که به لذت بخش ترین و سریعترین روش موجود، مکالمه زبان انگلیسی را تقویت می نماید.
در طول این دوره زبان آموزان که با اساس زبان انگلیسی و محاورات ابتدایی در کتاب 1 و 2 آشنا شده و در کتاب 3 صحبت به زبان انگلیسی و محاوره را تمرین نموده اند به تقویت سلیس سخن گفتن پرداخته، اساتید اشکالات آنان را برطرف نموده، در آخر کتاب زبان آموزان توانایی لازم را برای روان و صحیح سخن گفتن کسب نموده، "روانی کلام" می یابند.
کتاب 504 با تقویت نمودن دامنه لغات مورد استفاده در زبان انگلیسی و آموزش استفاده از این لغات، به طور چشمگیری در توانایی سخنوری تاثیر گذاشته به زبان آموزان توانایی صحبت به زبان انگلیسی در محافل و به بهترین و موثر ترین نحو را خواهد داد.
در این دوره تاکید بر مهارت شنیداری و گفتاری بوده با شروع این سطح در کنار این دو مهارت تقویت دو مهارت درک مطلب و نوشتار نیز به طور جدی و حرفه ای آغاز می گردد.

 

invalid Parametr!