دوره پیشرفته (Upper Intermediate) شامل هشت ترم  P.I.A , P.I.B , P.I.C , P.I.D , P.II.A , P.II.B , P.II.C , P.II.D  می باشد که در این کلاس ها کتاب های Passages I , Passages II  به همراه کتاب لغت 504 تدریس می شود.

در سطح پیشرفته، زبان آموزان کتابهای Passages را در 8 ترم آموزشی آموخته، این دو کتاب اطلاعات آنها را در سطح بالاتر از تکمیلی پیشرفت داده بطور موثری بر چهار مهارت آنان تاکید نموده نقاط ضعف زبان آموزان را برطرف کرده، به آنها شایستگی لازم برای گذراندن سطح پیشرفته و صحبت کردن در اجتماع و مجامع علمی را می دهد.

کتاب 504  تقویت نمودن دامنه لغات مورد استفاده در زبان انگلیسی و آموزش نوع استفاده از آن لغات، به طور چشمگیری در توانایی سخنوری تاثیر گذاشته به زبان آموزان توانایی صحبت به زبان انگلیسی در محافل و به بهترین و موثرترین نحو را خواهد داد.

 

invalid Parametr!