امتحان بین المللی مخصوص متقاضیان مهاجرت به کشورهای انگلیسی زبان چون کانادا، استرالیا و ... می باشد. زبان آموزان این کلاس بالای سطح Intermediate می باشند که قبل از حضور در کلاس تعیین سطح می شوند و در صورتی که زیر سطح Intermediate باشند بر اساس سطحشان در کلاسهای فشرده و Pre-IELTS شرکت می نمایند.

 

invalid Parametr!