مکالمه تکمیلی دوره آغازین (Basic) در چهار ترم و در کنار کلاس های دو روز در هفته برگزار گشته و کتاب Person to Person در طول این چهار ترم به داوطلبان تدریس می گردد. این کتاب با ارائه نمونه مکالمات دو نفره به زبان انگلیسی به زبان آموزان امکان تمرین و اجرای مکالمات روز در کلاس را داده بدین ترتیب با تمرین دسته جمعی این نمونه مکالمات داوطلبان برای انجام آن در محیط حقیقی آماده می گردند
 

 

تماشای کارتون در کلاسهای مکالمه تکمیلی جنبه ای کاملا آموزشی داشته، هر کارتون در طول 2 ترم از این کلاسها تدریس شده و ساعت خاصی در کلاس به آن اختصاص داده می شود که اساتید قبل از تماشای هر قسمت از کارتون لغات مورد نظر آن را نوشته، تعریف نموده، توضیح می دهند و سپس به تماشای قسمت مورد نظر نشسته و پس از آن زبان آموزان تلاش به تعریف قسمت تماشا شده می نمایند و در ترم های بالاتر خلاصه داستان را در منزل می نویسند. کارتون ها با توجه به سطح زبان آموزان انتخاب شده، 2 کارتون مربوط به این ترم My Friend Bernard و Cinderella می باشد. در طول چهار ترم مکالمه تکمیلی Basic، دو کارتون بطور کامل درکلاس کار می شود که نام و عکس آن در سمت راست قابل مشاهده می باشد

 

 

invalid Parametr!