مکالمه تکمیلی دوره متوسطه (Pre-Intermediate) در چهار ترم و در کنار کلاس های دو روز در هفته برگزار گشته و کتاب Person to Person در طول این چهار ترم به داوطلبان تدریس می گردد.این کتاب با ارائه نمونه مکالمات دو نفره به زبان انگلیسی به زبان آموزان امکان تمرین و اجرای مکالمات روز در کلاس را داده بدین ترتیب با تمرین دسته جمعی این نمونه مکالمات داوطلبان برای انجام آن در محیط حقیقی آماده می گردند.

 

تماشای کارتون در کلاسهای مکالمه تکمیلی جنبه ای کاملا آموزشی داشته، هر کارتون در طول 2 ترم از این کلاس ها تدریس شده و ساعت خاصی در کلاس به آن اختصاص داده می شود که اساتید قبل از تماشای هر قسمت از کارتون لغات مورد نظر آن را نوشته، تعریف نموده، توضیح می دهند و سپس به تماشای قسمت مورد نظر نشسته و پس از آن زبان آموزان تلاش به تعریف قسمت تماشا شده می نمایند و در ترم های بالاتر خلاصه داستان را در منزل می نویسند.
کارتون ها با توجه به سطح زبان آموزان انتخاب شده، 2 کارتون مربوط به این ترم UP و Toy Story می باشد.
در این 4 ترم هر دو کارتون به طور کامل در کلاس با زبان آموزان کار می شود.

 

 

invalid Parametr!